Algemene voorwaarden

TimTip verleent je hierbij toegang tot TimTip.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door TimTip en derden zijn aangeleverd. TimTip behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van TimTip.

Cookies

TimTip.nl maakt gebruik van cookies en andere technologie├źn om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Beperkte aansprakelijkheid

De op TimTip.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TimTip.

De inhoud van TimTip.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. TimTip doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Vrijdag 29 september 2017